Cijenjeni članovi!

Temeljem članka 24 Statuta Hrvatskoga kulturnoga prosvjetnoga društva „Jelačić“ Petrovaradin, Upravni odbor Društva donio je odluku da ovogodišnja redovita sjednica Skupštine bude održana u subotu 27. 5. 2023. godine s početkom u 11 sati u vjeronaučnoj dvorani župne crkve Uzvišenja Sv. Križa u Petrovaradinu (ul. Koste Nađa kbr. 21).

Tom prigodom pozivamo Vas da svojom nazočnošću omogućite njeno održavanje i da aktivnim sudjelovanjem u njezinu radu pridonesete budućem djelovanju Društva.
Za održavanje skupštine, Upravni odbor predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor Radnog predsjedništva
2. Izbor Verifikacijskog povjerenstva
3. Izbor zapisničara i ovjerovjeritelja
4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva
5. Usvajanje Dnevnog reda
6. Izvješće o radu Društva u 2022. godini
7. Prijedlog Plana rada za 2023. godinu
8. Podnošenje Financijskog izvješća za 2022. godinu
9. Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu
10. Izvješće Nadzornog odbora o radu Društva
11. Rasprava o izvješćima i planovima
12. Usvajanje Izvješća za 2022. i Plana za 2023. godinu
13. Razno

Nakon sjednice Skupštine uslijedit će druženje uz prigodnu zakusku.
U ime UO-a HKPD “Jelačić” Petrovaradin
Mirko Turšić, predsjednik