U hrvatskoj zajednici u Petrovaradinu, Novom Sadu i okolnim naseljima još je puno djece kojoj manjka ambinjent u kojemu bi mogli učiti o kulturi svojeg naroda, ispuniti svoju kreativnost, i svoje znanje pokazati. Tu prazninu, nakon savjetovanja sa svojim članovima i sagledavanja situacije u radu sa djecom u svojim odjelima i sekcijama, uspješno je počelo nadomješćivati Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo „Jelačić“ iz Petrovaradina. Uz očekivanu financijsku pomoć Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu te Grada Novog Sada, a povodom 15 godina od početka rada petrovaradinske hrvatske udruge, započet je 24. ožujka program „Petrovaradionice“.

[image size=”large” link=”http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/IMG_9617.jpg” fancybox=”yes”]http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/IMG_9617.jpg[/image]

Program ove kreativne radionice odvijat će se svake subote u Privatnoj osnovnoj školi „Tvrđava“ u Strossmayerovoj ulici na prostoru Donje tvrđave. Petar Pifat, predsjednik „Jelačića“, na samom je početku prenio svoju i radost tima koji je osmislio „Petrovaradionicu“ na čelu sa projektnom menadžericom Zlatom Balenović. Ona je svakako bila opravdana jer su, kako on navodi, usprkos ne baš intenzivnoj najavi, roditelji iz Petrovaradina, Novog Sada, Čerevića i Srijemske Kamenice doveli čak 23 mališana. „Cilj je“, pojašnjava on, „na novi način aktivirati djecu iz naše zajednice, uz otvorenost i za sve druge koji se žele uključiti. Djeca će moći bliže upoznati, na zabavan i kreativan, suvremen način, povijest, kulturu, umjetnost, i sve ostale vrijednosti kojima se želimo dičiti, sačuvati ih i prenijesti na buduće naraštaje. Organizacijski uvjeti išli su nam na ruku, budući da rad sa djecom i za djecu spada u aktivnosti koje podržavaju institucije naše matične države. Organizirali smo se i podržavamo našu mladost – koristimo vlastite kapacitete na korist našoj djeci, obraćajući se institucijama da nas podrže u tom nastojanju“, kaže Pifat.

[image size=”large” link=”http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/IMG_9618.jpg” fancybox=”yes”]http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/IMG_9618.jpg[/image]

Prva radionica, u trajanju od dva školska sata, bila je prilika za upoznavanje, te za rad sa djecom, koja su bila starosti od 4 do 12 godina. Za to su bile zadužene stručnjakinje. Profesorica likovne umjetnosti i grafičkog dizajna Tatjana Štimac, koja je sukreatorka ideje o organiziranju radionice, pomagala je djeci izraditi prigodne simbole Uskrsa tehnikom kolažnog ljepljenja i slikanjem flomasterima i bojicama. Branka Dačević, iskusna odgojiteljica, vodit će literarnu, dramsku i recitatorsku skupinu. Činjenicu da djeca dolaze iz različitih mjesta i da se međusobno svi ne poznaju, Dačević ocjenjuje pedagoški izazovnom. „Djeca su fantastična. Sva su sudjelovala u radu, na naše veliko zadovoljstvo. Osim likovnog dijela, pričali smo o Uskrsu u Petrovaradinu, a ispričala sam im i jednu priču o običajima oko Uskrsa u Zagorju nekada i sada. Oni su to pažljivo saslušali, postavljali pitanja, da bi i sami pričali kako pomažu svojoj obitelji u farbanju jaja te idu u crkvu. Slijedi rad na temelju hrvatske književnosti, najvjerojatnije u formi igrokaza i recitacija, a u planu je i da se prijavljujemo za natječaje za literarne radove“, kaže Dačević, ponavljajući svoje oduševljenje djecom, kao i činjenicu da sa tako velikom skupinom djece do sada nije radila. Ona, naime, priprema od 2006. godine program dječjih predstava i igrokaza koje organizira „Jelačić“. „To je uvijek bio rad sa petero do sedmoro djece. Neki se, u međuvremenu, povuku. Bilo je straha, kao i primjedbi roditelja da se boje da će djeca početi pričati hrvatski, pa će zbog toga imati problema u školi. Mislim da je naš rad sada na mnogo višoj razini, naročitom imajući u vidu potporu zajednice i institucija Hrvatske“, ocjenjuje Dačević.

[image size=”large” link=”http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/IMG_9613.jpg” fancybox=”yes”]http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/IMG_9613.jpg[/image]

Kako će program izgledati ubuduće? Petar Pifat kaže da je Udruga „Jelačić“ u ovaj projekt ušla uz spremnost da uvaži sugestije stručnih ljudi i roditelja, da prati rad animatorki i da ga pažljivo osmišljava. „Pratit ćemo ritam školske godine. Pošto je većina djece preopterećena školskim i izvanškolskim aktivnostima, sastajat ćemo se subotom u trajanju od dva školska sata sa pauzom. Tijekom i na koncu školske godine ćemo rezultate dječjeg rada svečano predstaviti. Ovaj projekt traje godinu dana, ali sukladno sa potrebama tražit ćemo da nas institucije i dalje podržavaju, kako bismo privukli još više djece, da ona i njihovi roditelji budu još zadovoljniji.

[image size=”large” link=”http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/IMG_9616.jpg” fancybox=”yes”]http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/IMG_9616.jpg[/image]

„Petrovaradionica“ je otvorena i za svu onu djecu od 5 do 15 godina koja nisu bila na prvom susretu. Cijeli program je besplatan. Najavite svoj dolazak na email: jjelacic@gmail.com ili broj telefona: 069/1246-818 (prof. Tatjana Štimac).

[image size=”large” link=”http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/prednja.jpg” fancybox=”yes”]http://www.jelacic.rs/wp-content/uploads/2018/03/prednja.jpg[/image]

 

Tekst i fotografije: Marko Tucakov