Cijenjeni članovi!

Temeljem članka 24 Statuta Hrvatskoga kulturnoga prosvjetnoga društva „Jelačić“ Petrovaradin, Upravni odbor Društva donio je odluku da ovogodišnja redovita Godišnja skupština bude održana u subotu, 21.5. 2022. godine sa početkom u 11 sati, u vjeronaučnoj dvorani župne crkve Uzvišenja sv.Križa u Petrovaradin (ul. Koste Nađa br.21).

Tom prigodom, pozivamo Vas da svojom nazočnošću omogućite održavanje iste i aktivnim sudjelovanjem u njezinu radu pridonesete budućem djelovanju samoga Društva.

Za održavanje skupštine, Upravni odbor predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor Radnog predsjedništva
2. Izbor Verifikacijskog povjerenstva
3. Izbor zapisničara i ovjeritelja
4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva
5. Usvajanje Dnevnog reda
6. Izvješće o radu Društva u 2021. godini
7. Prijedlog Plana rada za 2022. godinu
8. Podnošenje Financijskog izvješća za 2021. godinu
9. Prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu
10. Izvješće Nadzornog odbora
11. Rasprava o izvješćima i planovima
12. Usvajanje Izvješća za 2021. i Plana za 2022. godinu

13. Razno

Nakon sjednice Skupštine druženje uz prigodnu zakusku.

U ime UO HKPD “Jelačić” Petrovaradin
Mirko Turšić, predsjednik