Da višestoljetnu kulturnu baštinu grada Petrovaradina i danas čuvaju, obnavljaju i promoviraju njegovi potomci, članovi Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva „Jelačić“ koje se perom, crtežom, tamburom i glasom uključuje u cjelokupni kulturni milje sadašnjeg petrovaradinskog naselja, svjedoči izložba suvremenih turističkih plakata našega Petrovaradina koju zajednički realiziraju Akademija umjetnosti u Novom Sadu i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “Jelačić”.

Biti će to doprinos ne samo kvalitetnijoj kulturnoj ponudi sadržaja manifestacije “Noć muzeja”, nego još više samome Petrovaradinu.

Pozivamo Vas da nas posjetite u subotu, od 18h – 02h u podrumu sasmostana Sv. Jurja u Petrovaradinu (Štrosmajerova 20).

Više o svemu, pročitajte na sljedećoj stranici: http://www.nocmuzeja.rs/2014/Petrovaradin-na-plakatu